Skriva examensarbete:
Veterinär

Att studera till veterinär är en lång och tuff process som flera hundra djurälskande svenskar tar sig igenom varje år. Det allra sista momentet under utbildningen är kanske dock den allra tuffaste utmaningen, nämligen att skriva examensarbete som veterinär. Detta är något som många veterinärstudenter gruvar sig för flera år i förväg, då det är ett svårt projekt där alla ens samlade kunskaper sätts på prov. Men om man bara planerar sitt ämne och sin arbetsprocess i god tid och på ett noggrant sätt behöver detta slutarbete inte kännas så överväldigande, utan kan tvärtom vara en givande upplevelse som resulterar i ett arbete som man kan vara stolt över.

Examensarbete veterinär ämne
Att välja ämne för ett examenarbete är alltid en tuff utmaning, oavsett vilken utbildning man har gått. Du som ska skriva examensarbete veterinär bör först och främst sätta dig och fundera på vilka teman under utbildningen som mest har fascinerat dig, samt vilket typ av arbete du vill satsa på efter utbildningens slut. Veterinär är ju en term som är lika bred som läkare, så beroende på vilka djur du tänkt jobba med kan det vara idé att behandla dessa även i examensarbetet. Du kan exempelvis utforska vilken effekt en ny medicin har haft på en viss art, fokusera på anatomi, fysiologi eller genetik hos ett visst djur eller jämföra olika sorters utfordring och dess effekter hos svenska boskap. Valen är egentligen oändliga, och just därför är det viktigt att på ett tidigt stadium bena ut och avgränsa alla dessa val tills man har ett ämne och en konkret frågeställning.

Fokus på husdjur, exotiska djur eller boskap?
För dig som älskar husdjur och helst av allt vill jobba inom detta område efter examen så finns gott om material att bygga ditt examensarbete på. I Sverige finns mängder av katter, hundar och hästar som årligen behöver alla möjliga former av vård runtom på landets djurkliniker och djursjukhus, och de allra flesta veterinärer arbetar på dessa. Samtala alltid med din tilldelade handledare kring de frågeställningar du har tänkt kring, och var tydlig med vart du vill arbeta så att han eller hon bättre kan hjälpa dig med riktlinjer och information. För dig som hellre ser en karriär framför dig med exotiska djur såsom reptiler och fåglar, eller med boskap bör detta också reflekteras i ditt examensarbete. Ta gärna kontakt med experter inom dessa lite mer ovanliga områden för råd och stöd.

Vikten av handledaren
En bra handledare som man regelbundet kommunicerar med och får feedback ifrån är mycket viktigt och underlättar processen att skriva examensarbete veterinär. Se din handledare som ett extra stöd och be hellre om råd för ofta än för sällan. Ett bra tips är att på ett tidigt stadium göra en skiss av tänkt arbetsprocess och tidsplan som man kan låta handledaren bedöma och vid behov revidera.

Ordspråk om skolarbete:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad.
Winston Churchill

Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma.
Oscar Wilde

Det finns en plats på jorden, där solen aldrig ler. Den platsen heter skola, dit vill jag aldrig mer.
Okänd

Skolan är den plats fär småsten blir blankpoleraade och diamanter blir matta.
Robert Green Ingersoll

Terminer, lov, terminer, lov, ända tills vi slutar skolan, och sedan arbete, arbete, arbete, ända tills vi dör.
C.S. Lewis